Stingray rays à Nosy Be

skate at nosy tanikely
Template is not defined.
Template is not defined.
Template is not defined.

During wich trip you can observ Stingray rays in Nosy Be ?